top of page

Rejsebetingelser

Gældende Rejsebetingelser for Hav & Flodkrydstogter:

Nedenstående aftalevilkår i forbindelse med krydstogter købt hos Cruise2Go ApS udgør aftale grundlaget for kundens bestilling, som i øvrigt er omfattet af ”Lov om pakkerejser”. Rejserne er ligeledes underlagt Danmarks Rejsebureau forenings ”Almindelige bestemmelser”. Betingelser og vilkår er udarbejdet efter gældende regler og lovgivning.
 
Almindelige rejsebetingelser

Bestilling af rejser
Bestilling af rejser kan ske via telefon, brev, internet samt personlig henvendelse på vor adresse. Bestilling er bindende for Cruise2Go samt kunden når depositum er indbetalt. Ved indbetaling af depositum eller rejsens fulde pris, har kunden samtidig læst og accepteret de almindelige bestemmelser.
 
Betaling

For krydstogter, flodcruises flybilletter og hoteller i forbindelse med krydstogter:
Betaling af rejser sker i 2 rater.
1. rate er depositum kr. 20 % afrejsens pris,- + afgift. (afhængig af rederi), som betales omgående ved bestilling, iflg. dato på bestillingsbekræftelse.
2. rate er restbeløbet der skal indbetales min. 90 dage før afrejse, eller som anført.
 
Ved bestilling af fly-, tog- og busrejser betales disse beløb fuldt ud sammen med depositum af rejsen.
 
For visse typer af arrangementer, såsom gruppe rejser, kan der kræves en større del indbetalt som depositum.

Betaling ombord

Et Cruise er et pengeløst samfund. Derfor fungere dit nøglekort som betalingskort, og alle køb du foretager ombord vil blive påført kortet. På de fleste skibe er det muligt at følge dit forbrug på kahyttens tv under rejsen eller ved henvendelse i receptionen.

Du vil modtage en specificeret regning af kontoen den sidte dag af dit cruise, så du har mulighed for at kontrollere alle dine køb. Vær opmærksom på, at enkelte køb foretaet den sidste aften ikke figurerer på regningen, men vilblive lagt til på en afsluttende regning.

Kreditkort - Hvilke kan benyttes ombord?

Langt de fleste rederier acepterer Visa kort, Mastercard og American Express, som betalingsform ombord. Vi anbefaler, at du medtager to forskellige kreditkort, så du slipper for problemer, hvis det ene kort pludselig ikke virker.

Bemærk det er ikek alle skibe der godtager Mastercard direct elelr Visa electron.

Tillæg

Krydstogter

I rejsens pris er der ikke inkluderet drikkevarer og udflugter med mindre det tydeligt er anført. Ved visse selskaber kommer der endvidere også tillæg for drikkepenge/servicecharge.
 
Rabatter

På visse hoteller/krydstogter ydes der børnerabat, dog kun hvis rejsen inkluderer 2 andre fuldt betalende. Alderskrav for børnerabat er variabel fra rederi til rederi. Barnets alder gælder ved ankomst tidspunktet. Ved børnerabat er det kundens pligt at medbringe gyldig legitimation for dokumentation af barnets alder, ellers kan børnerabatten bortfalde.

Rejsens pris

De anførte priser på rejser er beregnet ud fra gældende valutakurser samt skatter og afgifter pr. 1/1-2012. Ved store udsving i disse forbeholder Cruise2Go sig retten til under særlige omstændigheder at ændre eventuelle priser for allerede bestilte rejser og transport.
 
Bagage

Cruise2Go har intet ansvar for bagage under transport samt under ophold på rejsemålet. Cruise2Go anbefaler at der tegnes en rejseforsikring med bagagedækning.
Se eventuelt mere under deres egen forsikring.
 
Udefra kommende begivenheder

Cruise2Go påtager sig intet ansvar for situationer opstået som følge af krig, strejke, lock-out, olie- og  benzinrationering, forsinkelser på fly, tog og bus, lukning af grænser, epidemier, natur- og forureningskatastrofer samt anden force majeure.
I henhold til samme situationer som beskrevet ovenfor forbeholder Cruise2Go sig retten til at aflyse bestilte rejser.
 
Ændring af rejser

Skulle der opstå forhold som er uden for Cruise2Gos kontrol forbeholdes retten til at ændre i rejsen til alternativer af samme standard. Cruise2Go bestræber sig på at meddele dette til kunden inden ankomst. Cruise2Go kan uden varsel ændre på en eventuelt bestilt rejserute såfremt det ikke forlænger rejsen med mere end 5 timer.
 
Krydstogter og fly

Ændring af bestilt rejse anses som en annullering og en ny bestilling. Skulle der opstå behov for at ændre et navn vil omkostningen for dette afhænge af rederiet/flyselskabet.
 
Afbestilling som er gældende ved Grupperejser

Ved afbestilling af rejse skal dette straks meddeles 
skriftligt til Cruise2go.
Afbestilling er gyldig,når vi har modtaget jeres afbestilling skriftligt. Ved afbestillingmere end 91 dage før afrejse, mistes indbetalt depositum.
 
Afbestiller I mellem 90-0 dage før afrejse, mister I 100% af
rejsens pris da vi allerede har forudbetalt til Rederi, fly,hotel,busser & guider til div.udflugter.
Annullering i forbindelse med visse hændelser, såsom naturkatastrofer eller lignende kan nogle gange ske gratis
afhængig af de retningslinjer, som udstikkes af Udenrigsministeriet.
 
Afbestilling i forbindelse med sygdom

Vi anbefaler derfor du køber en afbestillingsforsikring som
dækker de omkostninger som måtte opstå ved annullering,
som følge af akut opstået sygdom. 

Kundens afbestilling af individuelle krydstogtsrejser

Grundet længere betalingsfrister og forhåndsbetalinger mellem leverandør og arrangør gælder specielle afbestillingsvilkår for rejser med krydstogt både, indenrigs fly, tog og arrangementer.
2.1) Ved afbestilling tidligere end 70 dage før afrejse refunderes indbetalt beløb uden depositum og eventuel afbestillingsforsikring.  
2.2) Ved afbestilling mellem 70 og 30 dage før afrejsedato refunderes 15% af indbetalt beløb, uden depositum.
2.3) Ved afbestilling 30 dage før og frem til afrejsedato eller hvis den rejsende ikke møder frem ved afrejse eller mangler de nødvendige dokumenter for at kunne deltage i rejsen refunderes intet af det indbetalte.   
 
Fly, bus og tog

Der gøres opmærksom på at udstedte fly- bus- og togbilletter ikke refunderes.
 
Ved afbrydelse af påbegyndte rejser ydes ingen refundering, der henvises til egne forsikringer. Der gælder særlige regler for afbestilling af grupperejser.
Ved afbestilling pga. sygdom anbefales det at tegne en afbestillingsforsikring.

Rejseforsikring

Rejseforsikring udgør 6% af rejsens pris. Præmien betales sammen med rejsens depositum til eget forsikringsselskab.
 
Kontrol af bestillingsbekræftelse

Det pålægger kunden at kontrollere oplysningerne på bestillingsbekræftelsen og at disse er korrekte. Det være sig navne, tidspunkter, forsikringer og tillæg m.m.
Det pålægger også kunden at medbringe alle nødvendige dokumenter såsom pas og billetter. Bemærk at for- og efternavne skal være det samme i bestillingsbekræftelsen og pas. Overholdes ankomsttidspunkter ikke ydes der ingen refundering.
 
Kundens ansvar

Kunden er forpligtet til at overholde gældende ordensbestemmelser på rejsemål samt transportmidler samt at optræde så eventuelle medrejsende ikke generes. Kunden hæfter selv for inventar på rejsemålet og er erstatningspligtig direkte overfor rejsemålets ejer. Overholdes ovenstående betingelser ikke forbeholder Cruise2Go sig retten til at afbryde rejsen uden kompensation og eventuelle udgifter forbundet hermed samt hjemtransport er for kundens egen regning. Cruise2Go er i sådanne tilfælde berettiget til at opretholde rejsens fulde pris. Kunden er i øvrigt ansvarlig efter almindelige erstatningsregler overfor hotel, udlejer, rejsebureau eller transportselskab. Kunden er forpligtiget til at overholde alle gældende rygeregler.
 
Pas

Gyldig pas skal være gyldigt i minimum 6 måneder efter hjemkomst og skal altid medbringes i både medlems- og ikke medlemslande af Schengen. Kunden skal selv undersøge gældende visumregler.
Særligt for krydstogtkunder gælder at passet skal være gyldigt 6 måneder efter krydstogtets afslutning.
 
Medicin/graviditet

Ved medbringelse af medicin er det kundens eget ansvar at sørge for udfyldelse af nødvendige dokumenter samt undersøge gældende regler på rejsemålet.
 
Ifm. Krydstogter

Ved MSC Cruises kan man som gravid deltage i et krydstogt til man er i 24. svangerskabsuge. Ved Royal Caribbean kan man deltage i krydstogt til man er i 24. svangerskabsuge, samtidig med de forlanger en lægeerklæring på at man er i form og i stand til at rejse. Der kan være forskellige regler afhængig af rederi. HUSK altid at oplyse om eventuel graviditet, så vi kan være sikre på at reglerne overholdes.
Der kan være særregler i forbindelse med krydstogter med 2 eller flere dage til havs.
Overholdes reglerne om graviditet ikke, afvises gæsterne ved check-in uden muighed for refusion.
 
Ifm. Fly

Gravide bør ved flyrejser altid medbringe lægeerklæring. Gravide der afrejser mindre end 8 uger før forventet termin kan ikke deltage i fly- tog- og busrejser.
 
Forsikring

Kunden er selv ansvarlig for at have tegnet alle nødvendige forsikringer i forbindelse med rejsen, det være sig ansvars-, ulykkes-, rejsegods- samt forsikring for hjemtransport. Herudover kan tegnes tillægsforsikringer såsom erstatningsrejse, hjemrejseforsinkelse, sygeledsagelse samt død og invaliditet. Ved sygdom opstået under rejsen er det kundens ansvar at afholde alle udgifter forbundet dermed og gemme bilag på læge- og sygehusbehandling, ophold ved samme samt eventuel hjemrejsetransport og gemme alle bilag og dokumenter til eventuel afregning med eget forsikringsselskab.
 
Kunden skal selv sørge for at medbringe det gule sygesikringsbevis som gælder for sygdom på ferierejser indenfor EU´s grænser. Pr. 1. januar 2008 dækkes hjem-transport i forbindelse med sygdom ikke af det gule sygesikringsbevis.
 
Reklamationer

Det påhviler altid kunden at fremsætte eventuelle klager umiddelbart efter ankomst. Er Cruise2Go ikke blevet informeret om eventuelle fejl og mangler og derfor ikke har haft mulighed for at udbedre disse på rejsemålet, bortfalder retten til senere reklamation og evt. refundering af rejsens pris helt eller delvis.
 
Skriftlige klager skal være Cruise2Go i hænde senest 4 uger efter hjemkomst med angivelse af årsag til reklamation samt bestillingsbekræftelses nummer.
 
Eventuelle tvister kan indklages til Rejse-Ankenævnet.

 

Persondatalovgivning.

Databeskyttelse har høj prioritet i Cruise2Go, og vi ønsker åbenhed omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med en rejser. Du kan altid læse nærmere heromkring under "Persondatalov".


 
Cruise2Go tager forbehold for trykfejl i kataloger, prislister og på vores hjemmeside.
 
Tilsluttet Rejseankenævnet og medlem af Rejsegarantifonden nr. 2041
 
Ovennævnte rejsebetingelser er redigeret September 2015

bottom of page